Cvetka Komprej

Vodja oddelka za finance in računovodstvo
02/870 40 31

Lilijana Belaj

Vodja oddelka pralnice
02/870 40 10
lilijana.belaj@cudvcrna.si

Engelbert Lesičnik

Vodja oddelka za tehnično oskrbo in prevoze
02/870 40 41
041 387 459
berti.lesicnik@cudvcrna.si

Urška Planko

Vodja oddelka prehrane
02/870 40 13
041 796 417
urska.planko@cudvcrna.si