Žana Avberšek

Vodja službe za pomoč na domu
02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si

Sara Grešovnik

Vodja zdravstvene službe
02/870 40 58
040 306 451
sara.gresovnik@cudvcrna.si

Žana Avberšek

Vodja projekta DEI
02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si

Anja Jelen

Vodja službe za vzgojo in izobraževanje
02/870 40 24
anja.jelen@cudvcrna.si

Monika Porej

Vodja poslovodne službe
02/870 40 49
051 349 844
monika.porej@cudvcrna.si