Žana Avberšek

Vodja službe za pomoč na domu
02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si

Katja Žohar

Vodja OE IVO
02/870 40 44, 02/870 40 16
katja.zohar@cudvcrna.si

Fanika Ladinik

Vodja zdravstvene službe
02/870 40 58
051 645 504
fanika.ladinik@cudvcrna.si

Žana Avberšek

Vodja projekta DEI
02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si

Špela Mlinar

Vodja službe za vzgojo in izobraževanje
02/870 40 24

Monika Porej

Vodja poslovodne službe
02/870 40 49
051 349 844
monika.porej@cudvcrna.si