Lahko branje

Lahko branje so informacije, ki jih lahko najdemo, lahko beremo in lahko razumemo. So prirejena leposlovna in druga besedila, namenjena osebam, ki zaradi različnih razlogov težje berejo ali razumejo originalna besedila. Lahko branje z uporabniki izvajamo praktično vsakodnevno oz. po potrebi.

Kaj je lahko branje?

Načrt preureditve CUDV Črna na Koroškem

Življenje izven ustanove

Normalizacija

Pravice uporabnikov

Ko potrebujemo pomoč

Evropska kartica za invalide

Bančna kartica – navodila za uporabo