Bralna značka

Koroška Osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika vsako leto organizira bralno značko za odrasle pri kateri sodelujemo tudi pri nas v centru.  Cilj bralne značke za odrasle je približati leposlovje ljudem s posebnimi potrebami. Če poizkušamo projekt dojemati širše slednji izvira iz koncepta lahkega branja, ki temelji na dveh osrednjih pravicah, ki jih imamo ljudje. Prva je pravica do pismenosti in izobraževanja, druga pa pravica do informacij, ki so posamezniku dosegljive in razumljive. Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo prilagoditve, ali poseben tip gradiva ko pride do razumevanja vsebine, saj ravno razumevanje vsebine pomaga odraslim, da lahko sprejemajo najboljše odločitve v svojem življenju. Osrednji cilj lahkega branja je torej dostop do informacij ki jih posameznik razume in potrebuje. Izvirajoč iz napisanega je branje pomembno za vse ljudi na vseh področjih njihovega delovanja. Še posebej pomembno pa postane za ljudi, ki imajo težave pri razumevanju informacij.