Inkluzivne delavnice DCR

Dnevni center na Ravnah na Koroškem že od vsega začetka uspešno izvaja inkluzivne delavnice z osnovno šolo Prežihovega Voranca, z osnovno šolo Koroški Jeklarji, z osnovno šolo Juričev Drejček ter z vrtcem Ajda. Inkluzija je opredeljena kot popolno sprejemanje in vključevanje vseh otrok in mladostnikov s ciljem, da se razvija sožitje in občutek pripadnosti tako v razredu (skupini) kot tudi v družbi. V letošnjem šolskem letu 2017/2018 smo naše druženje popestrili s kreativnim ustvarjanjem iz kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS). 10 učencev Dnevnega centra na Ravnah je v obliki inkluzivnih delavnic z otroci vrtca Ajda, 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, O.Š. Koroški Jeklarji, 4.r O.Š. Prežihov Voranc ter z osnovno šolo Juričev Drejček; skupaj 150 otrok in učencev, za svoje ustvarjanje porabilo približno 170 odpadnih škatel sokov in mleka.

Za vse delavnice, v okviru katerih smo želeli izpeljati naše zamisli, smo morali zbrati večjo količino odpadne embalaže za mleko in sokove. Za pomoč smo poprosili starše naših učencev, uporabnike in učence Cudv Črna na Koroškem, sodelavce, sodelavke in prijatelje. Ker so se vsi odzvali v zelo hitrem času, smo imeli že v kratkem dovolj embalaže za ustvarjanje. Zbrali smo okoli 190 odpadnih škatel, ki smo jih sčistili ter shranili za prihajajoče delavnice.

Že samo zbiranje škatel je pri večini učencev in sodelujočih povzročilo številna vprašanja in zamisli, kaj bomo s toliko embalaže. Delavnice smo, da niso bile le likovni izraz posameznika, popestrile tudi s pesmimi, dramatizacijo ali viharjenjem idej- kako zaključiti izdelek. Težavnostne stopnje izdelkov se razlikujejo po starosti in sposobnostih učencev.

PRVA INKLUZIVNA DELAVNICA Z OTROCI VRTCA AJDA NA RAVNAH NA KOROŠKEM

Izdelali smo jablano kot taktilno tablo. Zamaški odpadne embalaže so bili jabolka, ki smo jih na izdelano krošnjo jablane privijali in odvijali. Nastal izdelek pa ni le taktilno vzpodbuden, ampak je pri otrocih v starostnem obdobju, kot so obiskovalci našega vrtca, lahko tudi pomemben pripomoček za urjenje fino- motoričnih sposobnosti.

DRUGA  IN TRETJA INKLUZIVNA DELAVNICA Z UČENCI O.Š. KOROŠKI JEKLARJI; 1.a.r in 1.b.r

Za ti dve delavnici smo izbrali izdelavo ptičjih hišic. Delavnici s prvimi razredi sta potekali dvakrat in sicer 9.11. in 22.11. 2017.
Učenci našega oddelka in učenci osnovne šole so v sodelovanju izdelali vsak svojo ptičjo hišico. Odpadno embalažo so polepili z listki, jih pobarvali, dodali slamice in na koncu še semena. Vsi skupaj pa so zapeli pesem o lačni ptički.

ČETRTA INKLUZIVNA DELAVNICA Z UČENCI 4.r O.Š. PREŽIHOV VORANC

Četrtošolcem smo zadali najtežjo nalogo. Iz odpadnih škatel so naredili vodnjake.
Škatle so najprej oblekli z blagom, nato so in rumene embalaže, ki se nahaja za igračko v Kinder jajčki, naredili vedro in ga namestili na vitel v vodnjak. Pri tem so uporabili tudi vrvico ter lesene palčke za meso.

PETA INKLUZIVNA DELAVNICA Z UČENCI JURIČEVEGA DREJČKA

Z učenci šole Juričevega Drejčka smo izdelali stojala za pisala. Pri izdelovanju smo porabili odpadno blago- Učenci so bili nad izdelki navdušeni.

ŠESTA IN SEDMA INKLUZIVNA DELAVNICA Z UČENCI O.Š. KOROŠKI JEKLARJI; 2.a.r in 2.b.r

Delavnici sta potekali 18.1. in 25.1.2018. Učenci so na odpadne škatle sokov in mleka nalepili časopisni papir in na tak način škatle popolnoma oblekli. Na škatle so nalepili pravljične junake Rdeče kapice in jih pobarvali. Izdelali so ročne lutke; rdeča kapica, volk, babica, gozd in lovec. Ob koncu delavnice sem pripovedovala zgodbico o Rdeči kapici. Posameznik, ki je imel poimenovanega likovnega junaka, je ročno lutko dvignil tisti trenutek v zrak. Tako smo skupaj zaigrali igrico o Rdeči kapici.

Darinka Marinč, Alenka Feregotto in Mihaela Knez