“Kamišibaj”

Kamišibaj je umetniška oblika pripovedovanja zgodb, ki izvira iz besede kami (papir) in šibaj (gledališče). Za izvedbo kamišibaja potrebujemo leseno namizno gledališče, ki se imenuje »butaj« in lesene paličice »hijošigi« s katerimi naznanimo začetek zgodbe. Najpomembnejše pri kamišibaju je »kijokan«. Japonci temu pravijo posebna vez, ki nastane med občinstvom in pripovedovalcem. Ta atmosfera pri gledalcih (in tistemu, ki izvaja kamišibaj) vzpodbudi boljše pomnjenje, kreativno mišljenje in je odličen pripomoček pri krepitvi samozavesti in govornega izražanja. Nenazadnje tudi enkratna oblika druženja in preživljanje prostega časa. Z našimi uporabniki se vsak torek prepustimo magičnemu svetu kamišibaja, kjer zgodbe sami napišemo ilustriramo in tudi zaigramo. Zadnji list pa seveda vedno pustimo v butaju saj se svet domišljije vedno vrača v butaj.