MATP – Motor Activities Training Program

Program MATP je športni program specialne olimpijade. Namenjen je tistim osebam, ki zaradi težjih in težkih kombiniranih motenj ne zmorejo udejstvovanja v športih, ki zahtevajo razumevanje navodil, samostojnost pri izvedbi aktivnosti in poznavanje pravil. Športne aktivnosti so dober način razvijanja različnih sposobnosti in možnosti uveljavitve. Namesto regularnih tekmovalnih disciplin imajo tekmovalci možnost izkazati se v aktivnostih na sedmih področjih:

  • gibljivosti,
  • udarjanja,
  • ročnosti,
  • brcanja,
  • vožnje z navadnimi ali električnimi vozički in
  • v vodnih aktivnostih.

S programom MATP v CUDV Črna na Koroškem uporabnikom s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju omogočamo dostop do fizičnih aktivnosti in iger prek prilagojene opreme, prilagojenih pravil, ustvarjalnega načrtovanja ter upoštevanja zanimanja in sposobnosti posameznika. MATP vsem tekmovalcem ponuja možnost za vadbo in prikaz naučenih spretnosti na športnih prireditvah brez primerjave z drugimi.

V CUDV Črna na Koroškem izvajamo vadbo MATP tedensko v okviru skupinskih gibalnih aktivnosti. Naučene aktivnosti in spretnosti prikažemo enkrat letno na skupinski prireditvi imenovani Vadbeni dan MATP na nivoju CUDV Črna na Koroškem. Udeležujemo pa se tudi iger MATP na regijskem in na državnem nivoju.