Od Perkmandlca do kralja Matjaža

  • Šole v naravi in gozdne šole so zanimiva oblika dejavnosti v programih srednjih in osnovnih šol. Zelo sorodna oblika izvedbe teh šol je tudi v programu dejavnosti za delo v oddelkih usposabljanja v ustanovah za delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Vse dejavnosti, ki se v okviru teh šol izvajajo, včasih ne naletijo na dovolj motiviran odziv udeležencev. Kako udeležence vzpodbuditi k aktivnemu sodelovanju in jim hkrati skozi način napredovanja njihovih znanj in spretnosti pokazati, da so postali boljši in jih tako vedno znova motivirati, predstavlja naš cilj.
  • Šport in ostale dejavnosti jim omogočajo kakovostno in zdravo življenje, kakovostno izrabo prostega časa, socializacijo, samopotrjevanje in nenazadnje, ne glede na motnjo, jim omogoča vsestranski osebnostni razvoj. Torej ni vprašanje ali te dejavnosti izvajati, ampak kako jih izvajati s kar največjim sodelovanjem udeležencev. Zato si postavljamo naslednja raziskovalna vprašanja:
  • Ali lahko povečamo zanimanje udeležencev gozdne šole (šole v naravi) za aktivno sodelovanje?
  • Ali bo skozi inovativen način kontrole znanj in spretnosti povečan interes tudi za dejavnosti, ki jim niso najbolj pri srcu?
  • Kako izpeljati kontrolo znanja in spretnosti, da bo to njihov osebni projekt?