Skupaj pri delu, učenju in zabavi

Inovacijski projekt »Skupaj pri delu, učenju in zabavi« izvajamo v Dnevnem centru Ravne.

Projekt izvajamo v sodelovanju z učenci 9. č razreda OŠ Koroški jeklarji.

Cilji projekta, ki smo si jih zastavili so:

  • poznati drugačnost- osebe z motnjami v duševnem razvoju,
  • družiti se, učiti se, delati skupaj – razvijati integracijo med učenci OŠ in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju, ki se izobražujejo v Dnevnem centru na Ravnah,
  • razviti pozitivna stališča do oseb z motnjami v duševnem razvoju,
  • vključevati se v organizirane aktivnosti v Dnevnem centru na Ravnah,
  • razvijati socializacijo otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju,
  • izvesti primerjavo med mladostniki OŠ, ki se družijo z otroki in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju in njihovimi enako starimi vrstniki, ki se ne družijo.

Projekt poteka tretje šolsko leto. V Dnevnem centru izvajamo različne skupne aktivnosti, ki vodijo k uresničevanju ciljev. Prav tako pa dve mladostnici iz Dnevnega Centra Ravne redno obiskujeta pouk likovne vzgoje v 9. č razredu OŠ Koroški jeklarji.

Junija 2009, ko generacija vrstnikov s katerimi smo si projekt zastavili, zapušča osnovnošolske klopi, bomo projekt zaključili. Že danes pa lahko povemo, da so s projektom mnogo pridobili gojenci Dnevnega centra na Ravnah kakor tudi učenci osnovne šole, ki so v projektu sodelovali.