Imenik

Direktorica CUDV

Vodilni delavci

Vodstveni delavci

Cvetka Komprej
Darinka Križan Krajnc
Jože Kropivnik
Katarina Lovko Kovačec
Katja Peruzzi
Lilijana Belaj
Majda Novak
Marija Studenčnik
Marko Kalajžič
Melita Kordež Drezgič
Sara Grešovnik
Simona Rožej

Seznam članov in članic sveta staršev za mandatno obdobje 2018-2023

Jože Sedelšak
Viljem Donau

Člani Sveta CUDV Črna na Koroškem 2019 – 2023