Imenik

Direktorica CUDV

Vodilni delavci

Vodstveni delavci

Cvetka Komprej
Marija Studenčnik

Predstavnik delavcev

Seznam članov in članic sveta staršev za mandatno obdobje 2018-2023

Jože Sedelšak
Nežka Pohovnikar
Viljem Donau

Člani Sveta CUDV Črna na Koroškem 2019 – 2023