Imenik

Direktorica CUDV

Vodilni delavci

Vodstveni delavci

Cvetka Komprej
Katja Peruzzi
Lilijana Belaj
Marija Studenčnik
Marko Kalajžič
Melita Kordež Drezgič
Sara Grešovnik

Predstavnik delavcev

Seznam članov in članic sveta staršev za mandatno obdobje 2018-2023

Jože Sedelšak
Nežka Pohovnikar
Viljem Donau

Člani Sveta CUDV Črna na Koroškem 2019 – 2023