Kontakti

Direktorica CUDV Črna na Koroškem

Tajništvo CUDV Črna na Koroškem

Vodje služb in organizacijskih enot

Špela Mlinar

Vodje delovnih enot

Vodje oddelkov

Cvetka Komprej

Socialna delavka

Kadrovska služba

Seznam članov in članic sveta staršev za mandatno obdobje 2018-2023

Jože Sedelšak
Nežka Pohovnikar

Člani Sveta CUDV Črna na Koroškem 2019 – 2023