Kontakti

Direktor CUDV Črna na Koroškem

Strokovni vodja

Tajništvo CUDV Črna na Koroškem

Vodje služb in organizacijskih enot

Vodje delovnih enot

Vodje oddelkov

Cvetka Komprej

Koordinatorji timov

Sanda Peter

Pravna služba in pomoč na domu

Socialna delavka

Kadrovska služba

Seznam članov in članic Sveta staršev za mandatno obdobje 2022 - 2026

Anica Klančnik
Branka Svetec
Jože Sedelšak
Jožica Krajnc
Jožica Pušnik
Melita Gorenšek
Simon Došen
Urška Zvonar Horvat

Člani Sveta CUDV Črna na Koroškem 2023 - 2027

Irena Došen
Mag. Dragica Mazej
Martin Slekovec
Melita Gorenšek
Samo Lipovnik
Stanka Vauh
Tina Vetter