Datum objave: 22. februarja 2018

CUDV Črna na Koroškem je 12.9.2019, v soorganizaciji z IRSSV in Zvezo Sožitje pripravil strokovni posvet z naslovom »Izzivi deinstitucionalizacije.«
Stroka je vedno znova postavljena pred izzive, ki se navezujejo na dvig kakovosti življenja v naši skupnosti, zato je prav, da vsi deležniki o teh izzivih pogosteje pregovorimo, izmenjujemo mnenja in iščemo optimalne možnosti za izboljšave na področju socialno varstvenih storitev. V strokovnih in lokalnih okoljih poznamo mnoge dobre prakse in izkušnje, ki so bile na posvetu tudi nazorno predstavljene. Prav tako so izpostavljene nujne spremembe pri izboljšanju bivalnega standarda uporabnikov v nekaterih lokalnih okoljih. Stroka nenehno išče izboljšave, v smislu napredka ter zadovoljevanja individualnih potreb vsakega posameznika v družbi, kar je potrdil tudi omenjeni posvet.
Dalja Pečovnik

iz kategorije: Aktualno