V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta
in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo
podatkov imenovali družbo:
 
DATAINFO.SI, d.o.o.
 
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
 
www.datainfo.si
 
e-pošta: dpo@datainfo.si
 
telefon: +386 (0) 2 620 4 300
 
Politika varstva osebnih podatkov