Datum objave: 17. aprila 2019
10.aprila smo se v okviru projekta INCLUSIA 2019-Celovec družili z
dijaki Slovenske gimnazije in dvojezične trgovske šole v Celovcu. Dijaki
so nas prijateljsko sprejeli, nas tekom dopoldneva vodili skozi različne
socialne igre in ustvarjalne delavnice.S svojo preprostostjo, smehom,
dobrosrčnostjo in spontanostjo so nas sprejeli medse in nas vključili v
njihov vsakdan. Vesna in Mateja
iz kategorije: Aktualno