S klikom na Statut centra ga lahko prenesete ali pogledate. Za ogled celotnega statuta pa je dokument dosegljiv v tajništvu ali pri pravnici centra.

Download (PDF, Unknown)